Házirend

Wood Villa Mátra
3235 Mátraszentimre Mátraszentlászló, Hrsz: 3319/9

Üzemeltető:
Pató Bt., 1106 Budapest, Pesti Gábor utca 21.
Képviselő: Kleinné Pató Orsolya
24 órás ügyeleti telefon: 30/658-0670
E-mail: info@woodvilla.hu
NTAK reg. szám: EG22036254

Tisztelt Vendégeink!

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

A vendégházat érkezési napon 16.00 órától biztosítjuk. A távozás napján a vendégházat poggyásszal, minden bevitt dologgal együtt 10.00 óráig kérjük elhagyni. Korábbi érkezést ill. későbbi távozást a foglaltság függvényében előre tudunk egyeztetni. A tervezett érkezési és távozási időpontot kérem, minimum az időpont előtt 4 órával előre jelezzék, hogy a képviselő a helyszínre érkezhessen!

Bejelentkezéskor a vendégek házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése és a személyes dokumentumok bemutatása szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (10.000 Ft) számolunk fel. Érkezéskor a vendég köteles a szállásadónak átadni adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya), és a helyszínen fizetendő összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el!

A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napokat értjük, abban az esetben, ha úgy döntenek, az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a pénzt visszafizetni.

A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelet mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. Vendégházunk szolgáltatásit 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

Takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző cserével (egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén), illetve váltáskor.

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a házat mindig zárják.

A ház elhagyásakor kérjük, zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakokat és zárják be az ajtót!

A vendégházban mindenféle nyílt tűzzel járó tevékenység TILOS! Tűzoltó palackok a házban több helyen is találhatók. Tűz esetén kérem, azonnal hívják a 112–es vagy 105–ös telefonszámot valamint az üzemeltetőt 30/658-0670.

A vendégházban tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Dohányozni a kertben lehet.

A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy
robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

A vendégházba állat nem hozható!

A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz.

A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a
távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A sícipőt, bakancsot, túracipőt, egyéb szennyezett vagy sérülést okozó cipőt az előszobában kell hagyni, ilyen cipőben a vendégházba belépni TILOS (csak az előszobába). Az előszobába
vendégpapucsokat készítettünk kérjük a házban azokat vagy saját papucsot használjanak!

A konyha használata után kérjük, mossák el a használt edényeket, eszközöket és száradás után helyezzék azokat vissza a helyére. Nem elmosott, koszos eszköz visszahelyezése a szekrénybe TILOS!

A jakuzziba üvegpohár és egyéb törékeny, éles, balesetveszélyes tárgy bevitele TILOS! A jakuzziba bekerült idegen tárgy vagy bárminemű egyéb dolog miatt a vízcsere díját a vendég köteles megtéríteni!

Havazás, és jeges időjárás esetén nem tudjuk a teljes ott-tartózkodásuk idején biztosítani a csúszásmentesítést, mert a vendégház önálló jellege miatt nem tartózkodunk ott. Ebből kifolyólag a csúszásmentesítést, ha arra a vendég részéről igény van, a vendégnek saját magának kell megoldania, amihez az eszközök a vendégházban rendelkezésre állnak.

A vendégház bejáratai kamerával megfigyelt területek. Az elektronikus megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja a vagyonvédelem, a vagyon elleni jogsértések megelőzése és felderítése, továbbá annak ellenőrzése, hogy valóban az arra jogosult vendégek veszik igénybe a vendégház szolgáltatásait.

A vendégházban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. A Wifi
folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel. A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk!

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét.

A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.

A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Mivel nem használjuk rendszeresen a házat, előfordulhat, hogy néhány hibáról nem szerzünk tudomást. Kérjük, bármilyen apró hibát észlel, azonnal jelezze! Örömmel veszünk minden javító szándékú ötletet, javaslatot.


Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.


Kleinné Pató Orsolya
Pató Bt